ปลาวาฬจอมหยิ่งผยอง (Сказка о высокомерном Ките)ในท้องทะเลแห่งหนึ่งปลาวาฬว่ายนาอย่างมี ความสุข มีคลื่นพัดแรงมากระทบปลาวาฬ ทำให้ปลาวาฬ โกรธจึงพูดขึ้นอย่างดังไปว่า

"นี่เจ้าน้ำทะเล ถ้าเจ้าไม่มีฉันพ่นน้ำออกไป ทะเลอย่างเจ้าก็ไม่มีน้ำหรอก"

ท้องทะเลไม่ตอบอะไรแต่กลับใช้คลื่นพัดเจ้า ปลาวาฬไปเกยตื้นริมชายหาด ซึ่งเจ้าปลาวาฬพ่นน้ำ ออกมาแต่ไม่มีน้ำออกมาเลย

เจ้าท้องทะเลพูดกับปลาวาฬว่า

"เจ้ารู้หรือยงว่านํ้าที่เจ้าพ่นออกมานั้นมันมาจาก ไหน เจ้าอย่างหลงหยิ่งในตัวเองมากนักเลย"

เจ้าปลาวาฬจอมหยิ่งผยองได้แต่เงียบนอนแน่นิ่ง ด้วยความอายบนชายหาด