หน้าที่ 5


แล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เอ่ยขึ้นว่า "พวกท่านจะดูกระฉับกระเฉงทีเดียว ถ้าไม่มีหาง แล้วดูฉันซิ ฉันสามารถจะวิ่งได้เร็วมาก เพราะว่าฉันไม่มีหางหางนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้เลย จริงไหม?"