หน้าที่ 4


คิดได้ดังนั้น เจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงเที่ยวได้บอกกับสุนัขจิ้งจอกตัวอื่น ๆ ด้วยกันถึงการไม่มีหางมันดียังไง