หน้าที่ 3


เจ้าสุนัขจิ้งจอกคิดอยู่นา และมันก็คิดได้ว่า… "ฉันจะทำอย่างไรดีนะ อ้อ....ฉันรู้แล้ว ฉันจะต้องทำให้พวกเพื่อน ๆ เหล่านั้นเกิดความคิดคล้อยตามฉันว่า สุนัขที่ไม่มีหางนี่แหละวิเศษกว่า"