หน้าที่ 2


มันไม่ค่อยจะสบายใจนัก เมื่อมองเห็นว่าหางของมันด้วนกุดเช่นนี้ "สุนัขจิ้งจอกตัวอื่น ๆ คงจะหัวเราะเยาะเราแน่" เจ้าสุนัขจิ้งจอกกังวลใจมาก