หน้าที่ 5


ส่วนแม่อึ่งอ่างได้ยินดังนั้น รู้สึกโกรธที่ไม่สามารถพองตัวให้โตเท่ากับสัตว์ใหญ่ตัวนั้น แม่อึ่งอ่างจึงพยายามรวบรวมกำลังให้พองใหญ่ขึ้นอีก... ขึ้นอีก... แต่อนิจจา ด้วยแรงเบ่งลมอย่างแรง ทำให้แม่อึ่งอ่างพุงแตกตายไปต่อหน้าลูกอึ่งอ่างในทันที

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:
อย่าทำอะไรที่เกินตัว เกินกำลังตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดโทษได้