หน้าที่ 2






ลูกอึ่งอ่างเหลือรอดชีวิตเพียงตัวเดียว เจ้าอึ่งอ่างน้อยจึงได้รีบกระโดดไปหาแม่ของมันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทุ่งหญ้านี้เท่าใดนัก