หน้าที่ 1


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...มีแม่วัวตัวหนึ่ง กำลังเดินหาอาหารกินอยู่ในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลูกอึ่งอ่างอยู่เต็มทุ่งหญ้าแห่งนั้น แม่วัวเดินหาอาหารกินจนเพลินเหยียบลูกอึ่งอ่างตายเป็นจำนวนมาก