หน้าที่ 8


"แต่ข้ากินได้และก็กำลังจะกินเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ เพราะข้าหิวมาก เจ้าจงกลายเป็นอาหารมื้อเย็นอันโอชะของข้าล่ะ" เจ้าหมาป่าพูดจบก็กระโดดเข้าขย้ำลูกแกะสีขาวนั้นจนถึงแก่ความตายในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :
ผู้ที่มีจิตใจโหดร้าย จะไม่ยอมรับฟังเหตุผล เสียเวลาที่จะไปต่อปากต่อคำ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีแต่ผลเสียเท่านั้นที่ตามมาได้