หน้าที่ 7


"แต่ข้าดื่มได้เพียงแต่น้ำนมของแม่เท่านั้นเอง" ลูกแกะรีบบอกเหตุผลไปทันที

"งั้นรึ" เจ้าหมาป่าตัดบท