หน้าที่ 6


"แต่ข้ายังเป็นเด็กเล็กข้าจะไปกินอาหารของท่านได้อย่างไรข้าดื่มได้แต่น้ำเท่านั้น" ลูกแกะตอบ
"ก็นั่นแหละ เจ้าขโมยดื่มน้ำของข้าหละ" เจ้าหมาป่าพูดอย่างไม่อาย