หน้าที่ 4


"เจ้าลูกแกะเวลาผ่านมาก็ไม่นาน ข้าจำได้ว่าเจ้าด่าข้าว่าชาติชั่ว" เจ้าหมาป่าเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางที่เจ้าเล่ห์นัก