หน้าที่ 3


เจ้าหมาป่าเกิดความหิวและอยากจะกินเจ้าลูกแกะตัวนั้นมาก แต่ก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่า คนทั้งหลายจะคิดว่ามันเป็นหมาป่าที่ชั่วร้าย หมาป่าจึงคิดหาวิธีที่จะกินลูกแกะตัวนั้นให้จงได้