หน้าที่ 6


เมื่อสิงโตได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าเจ้าหมาป่าได้พูดโกหกตน ก็เลยตวาดหมาป่าว่า "เจ้าพูดประจบประแจงข้าเจ้าจงตายเสียเถอะ" จากนั้นสิงโตก็ตะปบหมาป่าตายตามแกะไปอีกตัวหนึ่ง