หน้าที่ 4


เมื่อสิงโตได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก โดยหาว่าเจ้าแกะนั้น ได้พูดจาโกหก สิงโตจึงตะปบ กัดเจ้าแกะจนถึงแก่ความตาย โดยเจ้าหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกต่างก็พากันตกใจกลัวเป็นอันมาก