หน้าที่ 3


ดังนั้นสิงโตจึงเรียกสหายทั้งสามมาไขข้อข้องใจนั้น เจ้าแกะเป็นสหายตัวแรก ที่ตอบอย่างมั่นใจว่า "กลิ่นปากของท่านน่ะแรงเหมือนช้างเน่า" เจ้าหมาป่าฟังอยู่ด้วยความตกใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้น