หน้าที่ 1


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม สิงโตตัวนี้ได้คบหากับสัตว์สามตัวเป็นสหาย คือ หมาป่า สุนัขจิ้งจอก และแกะทั้งสี่อยู่รวมกัน และออกหากินด้วยกันอยู่เสมอ