หน้าที่ 6

ว่าแล้ว... หมาป่าทั้งฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะทั้งฝูงจนหมด


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :
บุคคลใดที่ไม่รักษาหน้าที่ ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำ ย่อมสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติอันเลวร้าย