หน้าที่ 5


ดังนั้น พวกหมาเลี้ยงแกะ จึงแยกออกจากฝูงแกะตามพวกหมาป่าเจ้าเล่ห์ไป เมื่อพากันมาได้ไกลแล้ว พวกหมาป่าเจ้าเล่ห์ก็แสดงความโหดร้ายออกมาให้เห็น และหันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะว่า "เอาล่ะ ทีนี้เราก็ได้พวกเจ้ามาถึงที่นี้แล้ว พวกเราก็จะกินพวกเจ้าให้อร่อยไปเลยละ"