หน้าที่ 4


ได้ยินหมาป่าอีกตัวหนึ่งเอ่ยชักชวน ดังนั้น พวกหมาเลี้ยงแกะก็ใช้เวลาคิดอยู่นาน และในที่สุด ก็ตกลงใจรับคำชักชวนของหมาป่า "ตกลงพวกเราจะไป" "ดีแล้ว" พวกหมาป่าว่า "พวกเราจะเดินนำทางพาพวกเธอไปยังที่อยู่ของเรา"