หน้าที่ 1


กาลครั้งหนึ่งไม่นานนัก... ณ ฟาร์มเลี้ยงแกะแห่งหนึ่ง ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม และมีฝูงหมาป่ากับฝูงหมาเลี้ยงแกะอาศัยอยู่