หน้าที่ 9


"นั่นไงที่ฟ้าถล่มลงมา" เจ้ากระต่ายบอกแล้วชี้ไปยังที่มันเคยนอนอยู่ โดยเจ้าหมีเดินเข้าไปพิจารณาดู เจ้าหมีสังเกตดูรอบๆต้นมะพร้าว มีลูกมะพร้าว 2-3 ลูก "ข้ารู้แล้ว ที่ฟ้าถล่มอย่างเจ้ากระต่ายบอกน่ะ สาเหตุมาจากอะไร"