หน้าที่ 6


แต่สุนัขจิ้งจอกสูงอายุตัวหนึ่งแย้งว่า "ที่เจ้าว่าเช่นนั้น... ก็เพราะมีเจ้าเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่หางด้วน เจ้าก็เลยไม่อยากจะให้พวกเรามีหาง แต่พวกเรารักหางของเรา แล้วเราก็รักษาหางของเราไว้ได้ดี ขอบใจนะ"

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :
คนมีปัญญาฉลาดนั้นจะไปหลอกเขาไม่ได้ง่ายนัก