Время - деньгиВремя - деньгиเวลามีค่า อย่าปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ - Время - деньги (не теряй время впустую)

No votes yet