ตัวเลข. Числаศัพท์และวลีที่ใช้ประจำวัน

ตัวเลข. Числа

ตัวเลข

ภาษารัสเซีย

อ่านว่า

1

один

อะดีน

2

два

ดวา

3

три

ตรี

4

четыре

ชิตึยรี่

5

пять

เพียด

6

шесть

เชสท์

7

семь

ซิม

8

восемь

โวซิม

9

девять

เดวิท

10

десять

เดสิท

ภาษารัสเซีย